KNX edukacijski centar Zagreb


HFC GRUPA d.o.o.
Zagrebačka cesta 145A, Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 5522 497
Tel.: +385 1 5522 498
Fax: +385 1 3873 388
Email: edukacija@knx-zagreb.hr 

Termin edukacije


27.11. - 01.12.2017.

Ako želite pristupiti edukaciji u navedenom terminu, molimo Vas da što prije pošaljete ispunjenu prijavnicu na mail: edukacija@knx-zagreb.hr.
Prijavnicu za edukaciju preuzmite ovdje.

Preuzmi prijavnicu